COLLEGE OBJECTIVE

Objektif Jabatan

Membentuk dan melahirkan pelajar yang bitara melalui aktiviti pembangunan pelajar dan perkhidmatan yang berkualiti untuk mencapai visi university.

Objektif Bahagian/ Unit Kolej-Kolej kediaman

  1. Menyediakan penempatan kemudahan dan persekitaran yang baik kepada pelajar-pelajar yang memenuhi syarat-syarat penempatan.
  2. Melaksanakan program pembangunan pelajar yang berkualiti dan bersepadu melalui Majlis Mahasiswa Kolej (MMK).
  3. Menghasilkan pengurusan kolej yang peka terhadap kehendak pelanggan, cekap dan efisyen.
  4. Ke arah warga kolej yang zero defect.